Tiroler Edle

Tiroler Edle Ei du edle

Ei du Edle
Tiroler Edle Oster-Edition

Die Idee: Aus Tiroler Edle wird „Ei du Edle“ – der edle Ersatz fürs herkömmliche Osterei.